O nama Ispis E-mail

Istraživačko raketno društvo je osnovano 6.7.1973. godine sa ciljem da okuplja studente tehničkih fakulteta, inženjere i ostale specjaliste iz različitih polja nauke povezanih sa raketnim istraživanjem u razvoju različitih projekata na čvrsta goriva i istraživanju problema raketnog pogona, dinamike leta raketa i sondiranja atmosfere.

Inicijativu za osnivanje IRD-a su pokrenuli Berko Zečević, Nenad Fišer i Duško Dangubić. Prvi predsjednik IRD je bio Berko Zečević, a sekretar Nenad Fišer.

Istraživačko raketno društvo je bilo član SAROJ-a (Savez astronaut. i raketnih organizacija bivše Jugoslavije), odnosno Astronautičkog raketnog saveza BiH.

Studenti su u mogućnosti da svoju kreativnost koriste u upotrebi rakete kao sredstva za njihove vlastite eksperimente tokom leta. Moguće je posmatrati svaku fazu leta (razdvajane rakete na dvije nezavisne jedinice, aktiviranje njihovih padobrana, itd.).

U skladu sa novim Zakonom o organiziranju udruženja, Istraživačko raketno društvo u aprilu 2006. godine je pokrenulo proceduru za ponovno osnivanje i upis u registar. Osnivačka Skupština Istraživačko raketnog društva je održana 12.04.2006. godine na kojoj bilo prisutno 20 članova. Istraživačko raketno društvo je rješenjem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, broj 08-50.1-69/06 id 08.06.2006. godine upisan u registar udruženja pod registarskim brojem RU-452/26 knjiga registra 1.

Trenutno IRD ima 30 članova. Članovi su studenti Mašinskog fakulteta, Elektrotehničkog i Prirodnomatematičkog fakulteta u Sarajevu.

Sastanci članova kluba održavaju se svake srijde u 18.30h u prostorijama kluba IRD-a na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.

Programski ciljevi, zadaci i djelatnosti udruženja su:
 • obrazovanje studenata, omladine i ostalih građana;

 • naučno-istraživačko obrazovanje i osposobljavanje članova udruženja u oblasti raketne tehnike;

 • naučno-istraživačko-inovativni rad mladih;

 • rad na interesnom i akcionom povezivanju sa sličnim udruženjima zainteresovanih za razvoj i unapređivanja raketne tehnike i astronautike, kao i saradnje sa srodnim organizacijam u inostranstvu;

 • izdavanje biltena, publikacija, knjiga radi osposobljavanja članova udruženja;

 • izrada i distribucija software-a iz oblasti raketne tehnike;

 • organizovanje kurseva i seminara iz oblasti djelatnosti udruženja, sa istim ili sličnim udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu;

 • eksperimentalna ispitivanja iz oblasti raketne tehnike (unutrašnjo balistička i spoljno balistička ispitivanja raketa sa modulima koji sadrže naučno istraživačku opremu); 

 • organizovanje web stranice o djelovanju udruženja i ostvarenje komunikacije putem Interneta;

 • učešće ekipe udruženja na takmičenjima svih nivoa u oblasti tehničke kulture i organizacija takmičenja,  smotri,  akcija,  susreta i manifestacija u oblasti raketne tehnike; 

 • utvrđuje kriterije i dodjeljuje priznanja i nagrade za ostvarene rezultate u oblasti raketne tehnike, 

 • informiše javnost o sveukupnim rezultatima naučno-istraživačkog rada mladih iz oblasti raketne tehnike na području Kantona Sarajevo;

 • saradnja sa odgovarajuæim državnim organima i organizacijama u oblasti obrazovanja, privrede i društvenih djelatnosti na zadacima i pitanjima od interesa za razvoj raketne tehnike.

Ažurirano Utorak, 21 Travanj 2009 00:37